Sanering av källarutrymmen startar idag

Det gäller skyddsrummet vid Blommensbergsvägen 182 som har varit stängt sedan 2006 och som drabbats av mögel. Möglet har växt till i väggarna där Heraklit(träull) finns, heraklit suger åt sig fukt. Detsamma gäller skyddsrummet vid Blommensbergsvägen 188. Arbetena beräknas ta 2-3 dagar och kommer emellanåt att störa. Dom börjar tidigast kl 08:00 och slutar runt kl 15:00.