Målningsarbeten börjar på tisdag den 18:e med Hertigvägen 18

Målaren kommer att sätta upp en lapp i porten dagen innan.

Dom börjar med Hertigvägen 18 på tisdag den 18:e, därefter 16 o.s.v.

Vänligen ta bort Gardiner, Möbler, Blommor och andra saker som kan hindra tillgängligheten.

Varje trapphus kanske tar 2-3 dagar.

Om ni inte kan möta upp målaren på morgonen så går det bra att dessförinnan droppa nyckeln i vår brevlåda som finns i trapphuset Hertigvägen 6, märk då denna med ditt lägenhetsnummer (314xxxxxx).

Dessa jobb är viktiga att genomföra för vår förening, annars riskerar vi jättekostnader i framtiden.

Vi hoppas på en positiv attityd från oss alla, och att vi samarbetar så långt möjligt.

Ring gärna på hos grannen om du anar att hen inte rör sig så mycket in/ut och därmed missar informationen.