Protokoll från styrelsemötet 2006-12-05

Protokoll från styrelsemötet 2006-12-05 är publicerat under Protokoll.