Direktiv för ombildning av allmännyttans fastigheter till bostadsrätt

“Stockholms stad har börjat planera inför stopplagens avskaffande och lagt fram direktiv som ger de boende i kommunala bostadsbolag rätt att köpa sina lägenheter. Bostads- och integrationsborgarrådet Kristina Alvendal räknar med att stopplagen ändras av riksdagen före sommaruppehållet.(SVD 7/12)”

De direktiv man tagit fram har utgått från de som gällde för ombildning till bostadsrätter under 1998-2002. För närvarande arbetar man hur man ska informera om ombildningsmöjligheterna. Man nämner webbplats, ombildningskontor och informationstelefon med information och rådgivning om bostadsrättsombildning. Man räknar med att ombildningarna ska komma igång på allvar efter sommaren 2007.

Tyvärr finns ännu ingen information på Familjebostäders hemsida. Nedan finns länk till information på Stockholmshems webbplats samt till två tidningsartiklar.