Planerat Strömavbrott Hertigv. 8-18

Den 18:e december mellan kl 08-11.

Strömmen kan komma tillbaka tidigare än annonserat.

Hälsar Ellevio