Motioner till Årsstämman 2018

Motioner till årsstämman ska lämnas senast 2018-02-10.
Maila rovfageln@gmail.com eller lägg i brevlådan Hertigvägen 6.