Påminnelse om förrådsinventering !!!

● Ifall du inte redan märkt upp ditt förråd enligt nedan:

Under hösten 2016 ska föreningen göra en inventering av förråden. Vissa boende saknar helt förråd och andra har flera. Dessutom behöver styrelsen veta vilka som har tillgång till förråden inför kommande renoveringsarbeten.
De förråd som ingen gör anspråk på kommer att tömmas, sakerna magasineras i tre månader och sedan tillfaller de bostadsrättsföreningen.
För att du ska kunna behålla ditt förråd så behöver du göra så här: Fäst en tejp där du skriver ditt efternamn och vilken trappuppgång du bor i.

Viktigt om du hyr i andrahand måste du också markera upp det förråd som tillhör lägenheten.

Märk ditt förråd senast den 20 nov 2016!

Vänliga hälsningar
Styrelsen för BRF Rovfågeln