Motioner till Årsstämman 2017

Motioner till årsstämman ska lämnas senast 2017-02-28.
Maila rovfageln@gmail.com eller lägg i brevlådan Hertigvägen 6.