Nu förändras sophämtningen

Stockholm Vatten och Avfall meddelar att hushållssopor kommer att tömmas 2 ggr/vecka Tisdagar och Fredagar förutom på Blommensbergsvägen 180 där de kommer att tömma endast på Fredagar.

Under en övergångsperiod kan vissa förseningar förekomma.

Mer info på www.svoa.se eller maila kund@svoa eller ring 08-522 120 00