Arborist på väg

Med start den 2017-10-23 kommer en arborist hit för att ta bort grenar som stöter mot fasad/tak. Han kommer också att ta bort döda grenar där så behövs. Dessutom kommer 3 tallar att tas ner, en bakom Hertigvägen 14, en vid förskolan nära där piskställningen var samt en nära f.d. piskställningsplatsen Blommensbergsvägen 180.