Mer utrymme för cyklar o barnvagnar Blommens 184-186…..

Cykelrummet på gaveln mellan Blommens 184-186 har nu utökats med ytterligare ett rum. Detta rum var tills nu belamrat med gamla sopkärl som vi ärvt från Familjebostäder.