Inbrott Blommens 190 *** Var Uppmärksam ***

Någon har borrat i knappsatsen till portkodlåset och på så sätt tagit sig in. Vet inte om de kommit vidare in i någon lägenhet.
Var Uppmärksam.
Låssmed kommer imorgon bitti.