Lämna dina tips om brister i fastigheten!

Inför värdering och den tekniska besiktningen är det viktigt att vi har en så fullständig lista på brister i fastigheterna som möjligt. Vi har redan samlat in ett antal brister men vi vill självklart ha in fler! Skicka ett mail med portnummer, beskrivning av bristen eller det som behöver åtgärdas till magnus_briese@hotmail.com. Du kan också lägga en lapp i vår brevlåda, Hertigvägen 4, Briese.