Intresseanmälan inlämnad

Vi har lämnat in intresseanmälan till Familjebostäder. Nu avvaktar vi besked från Familjebostäder om när fastigheterna Hertigvägen och Blommensbergsvägen kan värderas.