Kallelse till Årsstämma torsdagen den 30:e Mars 2017

Torsdagen den 30 mars kl. 18:00 är det som tidigare meddelats årsstämma i Brf Rovfågeln.
Lokal är Brf Korsriddarens föreningslokal på Hägerstensvägen 165 C, mitt emot mataffären NETTO.
Detta är samma lokal som tidigare år. Kallelse och dagordning med bilagor kommer att delas ut i samtliga medlemmars postinkast torsdag den 16/3.
Vänligen kontakta styrelsen om det är någon medlem som inte tagit del av dessa underlag.
Ladda hem:
Kallelsen inklusive motioner och fullmakt.
Årsredovisning 2016 (ännu ej signerad av revisor).
Valberedningens förslag till Årsstämman.