Elarbeten Hertigvägen 12 nu på måndag den 20:e mars

Se till att ni lämnar nycklar till Kornelinds, så inte arbetena stoppas upp.
Konsultera elektrikerna om ni har synpunkter på den nya elservisens placering.