Hertigvägen 2 – 4. Kontakta Relacom för Mätarbyte

Relacom behöver snarast komma in i era lägenheter för att byta el-mätare.
Gäller Hertigvägen 2 samt 4.
Ring 076-772 78 20 snarast.