Akut Portkodsbyte idag

P.g.a. att obehöriga har fått tillgång till portkoderna till fastigheterna så ändras de idag
2017-03-09.
Nya koder kommer att aviseras i brevinkastet.