Goda Nyheter !

Inte nog med att vi amorterade drygt 8 miljoner nyligen, från årskftet sänker vi avgiften med 10% !