Förvaltning i Östersund och RB-Ekonomi blir Simpleko efter årsskiftet

Förvaltning i Östersund och Simpleko är två helägda dotterbolag till Riksbyggen med tillsammans ca 110 medarbetare som utför ekonomisk förvaltning till drygt 1 000 fastighetsägare, främst bostadsrättsföreningar. Den 29 september genomfördes en strukturell förändring då Simpleko förvärvade Förvaltning i Östersund i sin helhet från Riksbyggen. Det innebär att Förvaltning i Östersund nu är en del av Simpleko.

Medlemsinformation_nov20_ny