Byggnadsantikvarisk vårdplan för Brf Rovfågeln

Styrelsen anlitade under våren och sommaren 2010 Stockholms Byggnadsantikvarier AB för att ta fram en vårdplan för våra hus då de är kulturmärkta. Vårdplanen innehåller historik och beskrivning, aktuell lagstiftning, en beskrivning av byggnadernas kulturhistoriska värde samt riktlinjer vid underhåll och ändringar.

Styrelsen har nu beslutat att vårdplanen gäller som beslutsunderlag/riktlinjer vid beslut om underhållsåtgärder i våra hus.

Läs mer om Vårdplanen under Bevarande av husens karaktär Där kan du också ladda ner vårdplanen som PDF.