Brev från ordförande 2010-04-01

Hej alla grannar i Brf Rovfågeln!

Det är nu påsk och vi i styrelsen arbetar fortfarande med att få allt på plats sedan tillträdet i november. Även om vi har hjälp med ekonomisk- och teknisk förvaltning så har vi i styrelsen ändå många timmars jobb i föreningen varje vecka. Med allt från avtal för fjärrvärme, vatten, hissar, ventilation till projekt som lås- och nyckelbyte, lägenhetsnumrering och rent administrativa jobb som nya medlemsansökningar, förberedande av stämmor mm.

Framför oss har vi planering och upphandling av projektering för genomförandet av de åtgärder i fastigheten som ligger närmast i tid i den tekniska planen.

Fastighetsägarna
Brf Rovfågeln är sedan februari medlem i Fastighetsägarna. Det ger oss hel del förmåner för föreningen och även er som enskilda bostadsrättsinnehavare. Ni som har tillgång till internet kan ta del av erbjudandena på Fastighetsägarnas hemsida. Ni som saknar tillgång till internet kan ringa vår Brf-telefon 070-6779824 så kan vi förse er med information i pappersform.

Nyckel- och låsbyte
Vi hoppas att det fungerat smärtfritt för er med nyckel- och låsbytet. Det har varit ett enormt pusslande för framförallt Carin på Blommensbersvägen 180 med alla lås och nycklar. Carin har varit drivande i detta projekt. Det återstår några mindre justeringar men dessa kommer inom kort att vara lösta.

Som vi informerat om så är det Bysmeden som ni ska vända er till om ni vill köpa fler nycklar eller kanske byta låskolv till er bostad. Information om detta har ni fått utdelat till er i brevlådan. Jag vill tacka framför allt Carin med flera som möjliggjort detta låsbyte inom ramen för köpeavtalet med Familjebostäder.

Snöröjning
När det gäller snön i vinter så är vi i styrelsen väldigt nöjda med vår snöröjare! Det har inte på mannaminne varit så mycket snö i Stockholm som i år men det har inte hindrat JH trädgårdsservice att sköta snöröjningen mycket bra.

Tvättstugor
Tvättstugeprojektet är nu inne i etapp 2. Vi har idag två likvärdiga tvättstugor med torkrum. Torkrummen har försetts med nya cirkulationsfläktar som kommer att korta torktiden och göra torkningen mer energieffektiv. Tvättstugorna och torkrummen kommer dessutom att kopplas in på vårt elektroniska bokningssystem. När det är klart så kommer alla boende boka tvättstuga som tidigare med bokningsbricka. Magnus på Hertigvägen 4 har varit en frontfigur i detta projekt och jag vill också tacka honom för denna insats.

Grovsoprum
Det är oerhört kostsamt att ha grovsoprum. Styrelsen bestämde därför tidigt att stänga grovsoprummet så snabbt som möjligt. Vi passade på att genomföra stängningen i samband med byte av låssystemet. I stället för grovsoprum planerar vi att ställa upp containrar under någon helg vår och höst för grovsopor. Det blir mycket billigare för föreningen.

Teknisk förvaltning/fastighetsskötsel
Vår tidigare fastighetsskötare Christer från Energibevakning har slutat då han valt att öppna eget inom snickerier målning/tapetsering mm. Under april får vi en ny fastighetsskötare för våra hus. Kom ihåg att felanmälan alltid ska göras till Energibevakning! (Inte till styrelsetelefonen eller styrelsemailen).

Hyror/avgifter
Tänk på att ni alltid ska vända er till Deloitte med hyres/avgiftsfrågor. Deloitte har hand om vår ekonomi och kontaktuppgifter till dom har ni fått utdelat i postlådan och finns också anslaget i trapphusen.

Vår Samlingsslokal
Angående vår samlingslokal på Hertigvägen 18 så har lokala hyresgästföreningen Hövdingen på Hövdingagatan hyreskontraktet på denna lokal fram till och med 30/9 2011.  Hyreskontrakt följer alltid fastigheten vid en överlåtelse. Det jobbas inom HGF och Fambo på att skaffa fram en annan lokal (utanför våra fastigheter) åt lokala hyresgästföreningen. Om någon i vår förening vill använda samlingslokalen eller övernattningsrummet så hänvisar vi till att ta kontakt med lokala hyresgästföreningen Hövdingen. Kontaktuppgifter finns i trappuppgångarna på Hövdingagatan.

Om inte annat så finns vårt pingisrum i källaren på Hertigvägen 6. Lokalen går utmärkt att använda vid t.ex. barnkalas. Ring till vår telefon eller e-posta oss i styrelsen för bokning av pingislokalen.

Ombyggnationer
För er som väntar på blanketter för ansökan om ombyggnation av lägenheten så pågår arbetet med att ta fram blanketter för tillståndsansökan mm.

Nya medlemmar
Hittills har sju lägenheter bytt ägare och vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till Brf Rovfågeln! Om du har säljplaner – så hänvisa din mäklare till vår hemsida, i vänstermenyn finns en länk för att ladda ner ett dokument med ”mäklarinfo”. I mäklarinformationen har vi samlat svar på de flesta frågor som brukar ställas av mäklarna, lite fakta om föreningen och fastigheterna samt kontaktuppgifter till styrelsen mm. Vi hoppas att dokumentet ska spara mycket tid och arbete för styrelsen.

Extrastämma
Söndag 28 mars höll vi vår extrastämma för val av auktoriserad revisor för 2009. Något som vår föreningen enligt stadgarna ska ha. Stämman beslutade i enighet med styrelsens förslag.

Föreningsstämma
Vi kommer hålla årsstämman senare i vår som vi tidigare annonserat. Kallelsen med datum till stämman kommer delas ut i god tid innan. Vi har också en valberedning inför stämman. Valberedningen består av  Eleonor Selassie och Marica Esentals. Du som kan tänka dig ett styrelseuppdrag eller vet någon medlem som kan vara lämplig för styrelsearbete kontakta valberedningen via e-post till rovfageln@gmail.com eller ring vår Brf telefon. Ni kan också  lämna ett meddelande i styrelsens brevlåda på Hertigvägen 6.  Några av oss i den nuvarande styrelsen har valt att stå till förfogande även för nästa period.

Information
Vi gör vårt bästa för att hålla alla boende informerade om vad som sker och vad som planeras för våra hus. Kom ihåg att det tar tid att skriva och dela ut information. Jag hoppas att alla boende i Brf Rovfågeln har överseende med att det kan ta tid att få frågor besvarade. Ofta har vi inte svaren utan måste lägga tid på att ta fram fakta och diskutera.

Här på vår hemsida kan du prenumerera på all information som publiceras – gå in och registrera din e-postadress redan nu om du inte redan har gjort det! Så spar vi vår både miljö och papper Läs också gärna om våra pågående, kommande och avslutade projekt.

Brevlåda
Vi har satt upp en brevlåda på Hertigvägen 6 för föreningspost. Där kan ni också lämna meddelanden eller handlingar till styrelsen.

Glad påsk!
/ Tomas Färlin, ordförande