Vi vill att ni fortsätter skicka oss rapporter om brister i fastigheten. Vi sammanställer alla inrapporterade fel och brister i en lista som sedan kommer att användas vid den tekniska besiktningen av fastigheten. Men vi vill också klargöra att det inte är styrelsens uppdrag att hantera fel och brister gentemot Familjebostäder.

Alla fel och brister som måste åtgärdas ska felanmälas av hyresgästerna direkt till Familjebostäder! Om Familjebostäder inte svarar eller kan ge besked uppmanar vi er som är medlemmar i Hyresgästföreningen att ni kontaktar den lokala Hyresgästföreningen i frågan.

Styrelsen återupptar nu arbetet efter sommaruppehållet. Styrelsen träffades igår (2007-09-04) för att planera höstens arbete. Vi har också fått besked om att värderingen kommer att dröja och vi återkommer inom kort med en rapport.

Just nu väntar vi på att Stockholm stads värderingsmän ska göra en värdering av våra fastigheter. Det är kö hos värderingsmännen och vi har tyvärr inget besked från Familjebostäder när en värdering kommer att ske. Så snart värderingen är gjord kommer vi att kalla till ett  informationsmöte där även Berg Fastighetsjuridik kommer att närvara.

Efter möten och utvärdering av ett antal ombildningskonsulter har styrelsen beslutat att gå vidare med Berg Fastighetsjuridik som ombildningskonsult. Läs mer om Berg Fastighetsjuridik här >>

Berg Fastighetsjuridik kommer att hjälpa oss med ekonomisk plan, teknisk utredning mm. samt är vårt ombud gentemot Familjebostäder i ombildningsprocessen.