Vattenutkastare och vattning av rabatter/växter

I början av sommaren placerades det ut vattenkannor med vattennycklar i samtliga våra portar. Tanken vi har är att alla vi som bor i föreningen kanske kan hjälpas åt att vattna våra gemensamma rabatter/ växter.

Det finns även vattenslangar placerade i porten Hertigvägen 4, och i cykelrummet Hertigvägen 8 samt i vårt trädgårdsförråd på Blommensbergsvägen 180 om någon skulle behöva.

För att öppna vattenutkastarna så krävs det en nyckel ( sådana finns fastsatta på samtliga slangar/ kannor med ett snöre).

När vattennyckeln (fungerar som en kran) används vrids den åt vänster för att öppna utkastaren. Kranen behöver inte vridas upp tills det tar stopp.

När den sedan stängs av efter vattningen ska den inte vridas åt för hårt. Packning och utkastare kan gå sönder och medför onödig kostnad.

Bra att veta om kranen: den är konstruerad för att klara av vinterkyla och därför sitter själva avstängningen på insidan av huset trots att själva vredet är utanför. Det rinner därför alltid ut lite vatten efter att man stängt kranen då röret genom väggen skall tömmas. Du behöver alltså inte dra hårdare för att det droppar lite vatten när du stänger av!

När du har vattnat, lämna inte kvar vattennyckeln ute, någon obehörig kan öppna kranen och orsaka skada.

Sommaren 2013 har varit ovanligt torr och rabatterna har behövt vattnas regelbundet och ett stort tack till er alla som hjälpt till med att vattna våra gemensamma rabatter och växter.

Boka in vår planerade städdag 12 oktober där vi ska ta hand om vår gemensamma gård.

/ Trädgårdsgruppen i Rovfågeln