Träd- och husvård

Styrelsen har anlitat en arboristfirma för specialisthjälp med våra träd. Några träd behöver beskäras dels för säkerhet (döda grenar kan ramla ner och skada någon), dels om trädens placering riskerar att  skada våra hus, dels för att träden behöver få in mer ljus och luft  i sina kronor.

Arboristen har bedömt att två träd behöver tas ner:

  • En ek på innergården i hörnet Blommensbergsvägen då den stod för nära inpå huset. En liten ek bredvid kommer nu få mer utrymme att utvecklas.
  • En liten alm vid källardörren hörnet Blommensbergsvägen vars rötter växer in mot huset.

Björken vid återvinningsstationen Hertigvägen 6 har beskurits då grenar riskerade att skada tak och fasad.

Arbetet utfördes torsdag 12/9 på morgonen.

/ Styrelsen