Vatten och avloppsavstängning Blommensbergsvägen 186-190 måndag 16/7

Sista etappen i stammbyte av avloppsrör startar måndag 16/7. Det är avloppsröret som förbinder huset  Blommensbergsvägen 186-190 med avloppsnätet i gatan som ska relinas.

Arbete startar förmiddag måndag 16/7 och beräknas ta 24 timmar. Under tiden kommer vattnet vara avstängt och boende uppmanas att inte använda avloppet – varken toa, kök eller dusch/bad!

Bajamaja-toaletter ställs upp mellan husen på gaveln Blommensbergsvägen 190.

Information om arbetet finns anslaget i berörda trappuppgångar.

(Om avloppet används riskerar avloppsvatten tränga in i den egna lägenheten eller grannens.)