Arbete i portarna på Hertigvägen (uppdaterad)

I morgon torsdag 28/6 kommer arbete att påbörjas med lagning av Terrazomarmorn i portarna på Hertigvägen. Trasig beläggning kommer att avlägsnas och ny Terrazo kommer att läggas i. Arbetena börjar på Hertigvägen 18 och utförs av Ajour Trading AB.

Arbete med lagning av terrazzomarmor är klart 2011-07-13.