Mobila miljöstationen på besök torsdag 7/4 kl. 18-18.45

Mobila miljöstationen tar emot farligt avfall och småelektronik upp till en mikrovågsugn i Aspudden – Hövdingagatan/Blommensbergsv torsdag7 april  kl 18-18.45

Läs mer på www.stockholm.se