Mellan torsdagen den 2/5 och måndagen den 6/5 finns det möjlighet att slänga egna grovsopor (inte renoverings- och byggavfall) i container som kommer att vara uppställd bakom Hertigvägen 6. Vi kommer också att ha en container för löv och ris.

Miljöfarligt avfall som färger, lysrör och elskrot m.m. kan inte lämnas i containrarna. Det lämnas till den mobila miljöbilen som kommer den 25/4 kl. 18-18.45 i hörnet Hövdingagatan Blommensbergsvägen. Du kan också lämna sådant avfall till återvinningscentralen i Sätra.

/ Styrelsen