Nu finns protokoll från årsmötet publicerat på vår hemsida!

Vid årsstämman diskuterades förslag om investering i bergvärme, det blev en bra och konstruktiv diskussion där styrelsen fick mandat att fortsätta utreda projektering och investeringsalternativ.

Vidare enades vi om att styrelsen ska presentera projekteringsunderlag vid årsmöte/extrainsatt föreningsmöte innan man eventuellt fortsätter med att starta själva projektet (som är den större kostnaden).

Som ett första steg delar vi här underlaget från förstudien som är utförd.
Nästa steg i processen blir att göra en värdering av investeringar och vad som ger bäst avkastning & värde för föreningen (till exempel amortering, nyinvestering, underhållsplan etc).

Tyvärr har vi ingenting ledigt just nu. Men anmäl gärna om intresse finns så sätter vi upp dig på en turordningslista.

Vi har 7 lokaler med fönster, 5 av dem har V/A och bredband.

Förråden är ganska små ca 2 Kvm, ofta av typen matkällare.

Till er som redan hyr: Vi har också en byteslista, så återkom om du är intresserad av att byta till större/mindre, annat läge eller av annan anledning.

Vi välkomnar medlemmar i BRF rovfågeln till årsstämma.

Plats: Pannrummet
Tid: torsdag 21/3 kl 20:00

Utöver de ordinarie agendapunkterna kommer förslag från styret om investering i bergvärme.
Kort om förslaget: Investering installation av bergvärme med investeringskostnad på ca 5-6miljoner. Investeringskostnaden uppskattas sparas in på 6-10 år genom minskade utgifter i uppvärmning. Styrelsen ber om godkännande från medlemmarna att fortskrida med undersökning och ev investering.

Kan du inte närvara så kan du utfärda en fullmakt till annan andelsägare som kan föra din stämma, fullmakten finns som pdf nederst i posten.

Styrelsen önskar er välkomna i det nystädade pannrummet!

https://www.rovfageln.se/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/Fullmakt.pdf