I början av september kommer våra återvinningsstationer att tas bort. Vi hänvisar till Stockholms stads återvinningsstationer som finns på Blommensbergsvägen samt vid Stenkilsgatan. Där kan du slänga tidningar,  plast, kartonger mm.

Föreningen beslutade under årsmötet i slutet av april 2016 att ändra stadgarna så att det numera ska bli möjligt för styrelsen att ta ut avgift för den som hyr ut sin lägenhet i andra hand. Beslutet fattades för andra året i rad och stadgarna har därför ändrats. En avgift om maximalt tio procent av prisbasbeloppet tas år per lägenhet. För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr.