På grund av ett missförstånd så har beloppet för obligatoriskt tillägg bredband blivit fel på avgiftsavierna för oktober till december. Vi ber om ursäkt för det inträffade och kommer att justera beloppet inför nästa aviutskick.
Tilläggsbeloppet för januari till mars 2014 kommer att vara 135 kronor och från och med avierna för april till juni så kommer beloppet att vara det korrekta 155 kronor per månad.
Styrelsen

Styrelsen har anlitat en arboristfirma för specialisthjälp med våra träd. Några träd behöver beskäras dels för säkerhet (döda grenar kan ramla ner och skada någon), dels om trädens placering riskerar att  skada våra hus, dels för att träden behöver få in mer ljus och luft  i sina kronor.

Arboristen har bedömt att två träd behöver tas ner:

  • En ek på innergården i hörnet Blommensbergsvägen då den stod för nära inpå huset. En liten ek bredvid kommer nu få mer utrymme att utvecklas.
  • En liten alm vid källardörren hörnet Blommensbergsvägen vars rötter växer in mot huset.

Björken vid återvinningsstationen Hertigvägen 6 har beskurits då grenar riskerade att skada tak och fasad.

Arbetet utfördes torsdag 12/9 på morgonen.

/ Styrelsen

Gårdsdagen är i första hand till för att göra fint i våra gemensamma utrymmen, trivsellokal, portar, källargångar och i vår utomhusmiljö. Det är också ett bra tillfälle att träffa grannar i föreningen.

Gårdsdagen börjar kl. 9.00. Vi jobbar på så länge vi vill och orkar. Vi samlas inne på gården mellan husen för att gå igenom vad vi ska göra.

På gårdsdagen ska vi bland annat:

  • Göra i ordning trivsellokalen
  • Kratta i trädgården
  • Ansa rabatter och buskar
  • Sprida ut ny jord, ( jordförbättring) m.m

Vid 13-tiden grillar vi korv. Dricka kommer att finnas.

Välkomna önskar styrelsen!