Publicerade inlägg september 2011

Båda tvättstugorna är nu bokningsbara igen

2011-09-21 07:09

Båda tvättstugorna är nu bokningsbara igen. Bysmeden som sköter vår webbokning har också sett över vår utrustning och vi hoppas nu på en stabilare webbokning. Om ni som bokar får felmeddelanden skriv gärna ner tiden när fel uppstår i mejl till styrelsen.

Städdag- lördagen den 1 oktober

2011-09-13 10:09

Städdagen är i första hand till för att städa och göra fint i våra gemensamma utrymmen (portar, källargångar, gemensamma utrymmen mm) samt i vår utomhusmiljö. (mer…)