Viktigt! Hämta ditt upplåtelseavtal söndag 6/12 kl. 18

Söndag 6 december kl. 18-19 kallas alla borättsägare att underteckna och hämta ut sina upplåtelseavtal i pingisrummet Hertigvägen 6, ingång vid källartrappen på gaveln. Om två personer köpt lägenheten måste upplåtelseavtalet skrivas under av båda. OBS! Legitimation krävs vid undertecknande av upplåtelseavtalet.

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma trots att det är kort varsel!

(Extra tillfälle för undertecknande meddelas senare.)

Välkomna!

/ Styrelsen

Medlemsavgift
Brf Rovfågeln har tidigare beslutat att ta ut en medlemsavgift à 300 kr av alla medlemmar. Ni som inte har betalat medlemsavgiften kan göra det när ni undertecknar och hämtar ert upplåtelseavtal söndag 6/12. Den som inte har kontanter kan få ett inbetalningskort. Om du är osäker på om du betalat avgiften eller inte skicka e-post och uppge namn och ditt lägenhetsnummer till rovfageln@gmail.com eller lämna ett meddenade på styrelsens telefonsvarare 070-677 98 24