Vi väntar just nu på värdering

Just nu väntar vi på att Stockholm stads värderingsmän ska göra en värdering av våra fastigheter. Det är kö hos värderingsmännen och vi har tyvärr inget besked från Familjebostäder när en värdering kommer att ske. Så snart värderingen är gjord kommer vi att kalla till ett  informationsmöte där även Berg Fastighetsjuridik kommer att närvara.