Vi samarbetar med Stockholm Stadsmissions Natt- och Grannjour

Denna fastighet stödjer Stockholm Stadsmissions verksamheter Nattjouren och Grannjouren.
Vi samarbetar med Stockholm Stadsmissions Natt- och Grannjour och är därmed en av
gåvogivarna som finansierar och möjliggör denna viktiga verksamhet.

Grannjouren är en tilläggstjänst som finansieras av SBAB. Tryggheten i huset handlar många gånger om vad som händer hos grannarna. Du vill kanske agera men vet inte hur. Jouren vägleder och länkar vidare till rätt instans i frågor som:

“Min grannes partner ser ut att ha blivit misshandlad”
“Min grannes barn far illa”
“Det är ofta bråk hos grannarna”
“Jag tror det pågår olaglig försäljning hos min granne”

o Kontakta Grannjouren om du är orolig för en granne och vill resonera om vad du kan göra.

Nattjouren: Under kvällar och nätter söker Nattjouren upp och ger stöd åt dem som lever i hemlöshet på Stockholms gator. Uppsökarna rör sig i Stockholms gatumiljö, tunnelbana och parker och hjälper människor med information, råd, stöd och assistans att uppsöka vård eller komma in på ett akutboende. Arbetet handlar också om att lyssna, ge råd och finnas till hands när det är som svårast. Nattjouren jobbar med frivillighet och stödjer personen att få sina rättigheter tillgodosedda.
Nattjourens uppsökare är vana att möta personer som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller befinner sig i en svår livssituation.

Nattjouren samarbetar med hemlöshetsmottagningen, Stockholm
Akutboenden, Socialjouren, Polisen, Beroendeakuten och Akutsjukvården.
Genom att kontakta Nattjouren bidrar du till en trygg närmiljo och tar ansvar för att en utsatt människa får stöd.
Observera att Nattjouren inte ersätter polis och ambulans och inte har befogenhet att avhysa personer från en fastighet. Om en person är allvarligt sjuk eller skadad, alternativt uppträder hotfullt, vänligen ring 112.

 

Samarbetet med Stockholms stadsmission innebär att du har möjlighet att:
o Kontakta Nattjouren om du möter en person i eller nära din fastighet som kan behöva
Nattjourens hjälp

Natt- och Grannjouren är tillgänglig:
Måndag och onsdag-söndag kl 15.30 – 02.00 samt tisdagar kl 17.30 – 02.00.
Natt- och Grannjouren nås på tel:020-78 78 60.

Stockolms Stadsmission                        SBAB