Vi har problem med vissa brickor

Säkerhetsintegrering jobbar på det. Gaveldörrarna på Hertigv 6 och 8 fungerar.

Samtliga portar på Blommens ska vara uppställda tills felet är åtgärdat.