Vi behöver dina kontaktuppgifter …..

Viktigt Om något oförutsett händer som gör att vi måste kontakta dig.

P.g.a. GDPR så kan varken vi i Styrelsen eller Simpleko lägga in dessa uppgifter.

Gå till Simpleko

  1. Logga in med mobilt Bankid
  2. Uppe till vänster visas ditt namn, och till höger om det finns en nerpil, klicka på den och välj Inställningar
  3. Klicka sen till höger på Kontaktuppgifter, fyll i epostadress samt telnr och avsluta med att Spara Kontaktuppgifterna.