Valberedningens förslag på ny styrelse !

Efter att ha genomfört intervjuer med alla sittande styrelsemedlemmar och med nya intresserade är det här vårt förslag, som vi kommer presentera på torsdag:

Ordinarie ledamot

Sittande:
Torbjörn Ljung   (2022)
Daniel Falk         (2022)
Cecilia Da Mata (2022)
Inval:
Niklas Melander (2023)
Emelie Nilsson   (2023, inval från suppleant)

Suppleant
Inval:
Paul Crisp   (2022, inval från ledamot)
Erica König (2022)

/Valberedningen, Josefin & Kristin