Vad är det som händer på gården ?

Nu har arbetet satt igång med att utveckla mötesplatserna på gården. “Stickan” som just nu gräver på gården håller på att anlägga nya planteringsytor kring våra samlingsplatser där vi även kommer sätta dit fler bänkbord och grillar.