Utökat antal tvättstugebokningar

Nu kan man boka 2 pass. Tidigare kunde man inte boka ett nytt innan den bokade tiden hade använts.