Utdelning av nya passage-brickor

Onsdagen den 20:e september samt torsdagen den 21:a september mellan kl. 19:00 – 21:00 kommer vi att överlämna nya passage-brickor.

Överlämning görs i det nya styrelserummet Hertigvägen 4, gå in via gaveln Hertigvägen 6. Ta med legitimation samt uppgift om lägenhetsnummer 314xxxxxx. Bud tar med sig även lägenhetsinnehavarens legitimation.

De nya brickorna kommer att ersätta de gamla som kommer att avaktiveras måndagen den 2:a oktober.

Därefter den 23:e oktober kommer vi ta bort möjligheten att öppna porten med portkod.

Slutligen kommer vi någon gång i november att byta ut låscylindrarna och på så vis omöjliggöra passage med lägenhetsnyckel.

Porttelefonin är driftsatt och fungerar. Om du efter samtal vill öppna porten så knappar du 5, så öppnas den.

För att hålla dig ajour med vad som händer i föreningen så rekommenderar vi i styrelsen att du prenumererar på nyheter: https://www.rovfageln.se/om-webbplatsen-och-cookies/prenumerera/