Utbyte av låscylindrar tisdagen den 28 nov.

Tisdagen den 2017-11-28 kommer vi att byta ut samtliga låscylindrar till portarna samt gaveldörrarna. Det innebär att man därefter endast kan använda bricka eller porttelefon för att komma in.