Torkrum 2 vridströmbrytaren defekt …

men man kan sätta fast en klämma på vredet, se till att klämman finns kvar inom synhåll tills felet är avhjälpt.