Tele2 slutför sin 5G uppgradering 21-25 september

Det gäller utrustningen på taket Blommensbergsvägen 180.

Det kommer knappast att beröra oss, förutom att dom förmodligen behöver använda en skylift för att få upp viss utrustning.