Styrelsetelefonen avvecklas

Detta med anledning av i det närmaste obefintlig trafik. Idag och sen lång tid tillbaks är det e-post som är den kommunikationsväg som används  till 99%. För de få som inte har tillgång till e-post så har vi ju en brevlåda i trappuppgången Hertigvägen 6.