Styrelsens sommaruppehåll

Fr.o.m. 2017-06-20 t.o.m. 2017-08-13 har styrelsen begränsade möjligheter att svara och återkomma i ärenden.