Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari.

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari.

Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00.

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Sprid gärna vidare informationen till andra som kan komma att beröras av våra tester, till exempel fastighetsförvaltare.

Om du förvaltar flera fastigheter och vill veta vilka fastigheter det gäller kan du kontakta vår kundservice.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott