Rovfågelns återvinningsstationer tas bort

I början av september kommer våra återvinningsstationer att tas bort. Vi hänvisar till Stockholms stads återvinningsstationer som finns på Blommensbergsvägen samt vid Stenkilsgatan. Där kan du slänga tidningar,  plast, kartonger mm.