Protokoll årsmöte & förstudie bergvärme

Nu finns protokoll från årsmötet publicerat på vår hemsida!

Vid årsstämman diskuterades förslag om investering i bergvärme, det blev en bra och konstruktiv diskussion där styrelsen fick mandat att fortsätta utreda projektering och investeringsalternativ.

Vidare enades vi om att styrelsen ska presentera projekteringsunderlag vid årsmöte/extrainsatt föreningsmöte innan man eventuellt fortsätter med att starta själva projektet (som är den större kostnaden).

Som ett första steg delar vi här underlaget från förstudien som är utförd.
Nästa steg i processen blir att göra en värdering av investeringar och vad som ger bäst avkastning & värde för föreningen (till exempel amortering, nyinvestering, underhållsplan etc).